I Veni er vi opptatt av at du velger produkter som har en redusert miljøpåvirkning og bidrar til bærekraftig utvikling i hele produktets livssyklus. Vi ønsker at du velger pcer som er energieffektive, holdbare og som skal kunne repareres og oppgraderes. Det skal være lett å gjenvinne ressurser fra produktet når det kasseres. Tilstedeværelsen av farlige stoffer skal også begrenses.

Ved å velge produkter som har miljømerket "EPEAT Gold" eller "EPEAT Silver", kan du være trygg på at utstyret holder en høy miljøstandard. Merket "Energy Star" garanterer at produktet er energieffektivt i bruk. Venis sortsement inneholder produkter som har disse merkene.

https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/miljo/energy-star/
https://www.framtiden.no/merkeguiden/elektronikk/epeat.html